1

కలర్ పేస్ట్

  • Color paste

    కలర్ పేస్ట్

    కలర్ పేస్ట్ అనేది ఒక రకమైన నీటి ఆధారిత పర్యావరణ పరిరక్షణ కలర్ పేస్ట్, పిగ్మెంట్, సంకలనాలు మరియు నీటిని డిస్పర్సర్‌లో కలుపుతారు మరియు చెదరగొట్టవచ్చు. రంగు ఎరుపు, పసుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ, గులాబీ ఎరుపు, గులాబీ మరియు మొదలైనవిగా విభజించబడింది. ఇది అద్భుతమైన రంగు శక్తి, చెదరగొట్టడం, అనుకూలత, కాంతి నిరోధకత, వాతావరణ నిరోధకత మరియు స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంది.